Επειδή θεωρώ  ότι το να μιλάει κανείς για τον εαυτό του είναι τουλάχιστον άκομψο αν όχι ψεύτικο , σαν τη διαφήμιση που μόνο καλά λόγια πρέπει να πει για το προϊόν της, δανειζόμενος λοιπόν τη άποψη του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ευάγγελου Παπανούτσου ότι “η διδασκαλία είναι τέχνη”, μια παρόμοια τέχνη ασκώ και εγώ από το 1991.       περισσότερα......