Παλαιοί Μαθητές
Αθη-Τ--Irma

Αμπ-Α-Νάκος             Ανα-ΓChiko

Βασ-Σ-Prince            Καλ-Φ-Geli

Καρ-Δ-Bundy             Κολ-Γ-Alpi

Κυρ-Χ-Bubby             Λαχ-Ν-Bruno

Λιγ-Κ-Φάτσα

Μασ-Σ-Hρα

Μερ-Τ-Hρα               Μετ-Ι-Joti

Μιζ-Κ-Εκτωρ             Μπα-Κ-Pogo

Μυλ-Κ-Redy              Παλ-Μ-Rott

Παπ-Αλ-Αρης            Παπ-Α-Misha

Περ-Μ-Ερμής             Πετ-Δ- Frida

Πρα-Γ- Ρέα

Σαρ-Λ-Bruno             Στα-Μ-Φρίξος

Σου-Δ-Μπέμπης           Τιγ-Ι-Ελσα

Τιγ-Ι-Νηρέας

Χατ-Ι-Romeo

Χρη-Ε-Frida             Ψαν-Σ-Τoro

συνεχίζεται …